Vzdělávání na farmě

Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Aktivity, které můžeme žákům nabídnout:

- Prohlídky s výkladem,

- Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků,

- Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků.

Všechny programy zahajujeme prohlídkou farmy, ustájení zvířat a základními informacemi o chodu farmy, co obnáší a přináší ekologické hospodaření - odbornost výkladu je volena dle věkové kategorie účastníků. Podle počasí následuje prohlídka pastvin, polí, v případě dvoudenního kurzu je možnost prohlídky obhospodařovaných pozemků v Krkonošském národním parku (chráněné rostliny a živočichové).

Volitelná témata programu:

Zpracování bioprodukce na farmě - pečení kváskového chleba.

    Vaření na farmě - tradiční domácí pomalé vaření podle našich babiček s využitím dostupných surovin.

    Péče o půdu - šetrné a nešetrné zacházení s půdou, složení půdy, půdní organizmy.

    Péče o zvířata - dobré životní podmínky zvířat - podmínky a přínos ekologického způsobu chovu, co dávají zvířata lidem a co lidé         zvířatům.

    Pěstování plodin za zemědělské půdě - osevní postupy, využití pěstovaných plodin na farmě, moderní technologie při ekologickém hospodaření.   

    Zpracování mléka - výroba sýrů, tvarohů, jogurtů s použitím mléka ze spřátelené farmy.

    Fauna a flóra na farmě - hledání nehospodářských zvířat (myši, plži, zajíci, ptactvo, žížaly, hmyz atd.) a rostlin (byliny, dřeviny, léčivky atd.).

Kontaktujte nás